Anime Feast – עדכון לפני הכנס

אנו עומדים כשבוע לפני מועד הכנס, ובזמן שההכנות ממש בשלבי הסיום, אנו מפרסמים מידע מסכם לגבי התכנים והמאפיינים של הכנס.

לחצו לקריאת ההכרזה

התוכניה תתפרסם תוך יום או יומיים, והלו"ז המלא של הפעילויות יוצג לפניכם.

סוף שבוע טוב לכולם, וניפגש בכנס smileהגב

  • שותפים

    פורטל אנימה anime-ok

  • בקרוב!